History

13年了~~~ 大曾sir,我們也成長了!
沒有什麼需要遺憾的,不會忘記是你帶我第一次進入立法會、
醫學博物館、海防博物館的回憶,
拿破倫死亡之謎、查理卓別靈影片……..
多謝你~ 是你令我知道歷史是多麼的活潑的~~~~
今年我們History Society 會在13週年搞番個活動,
時間暫訂於聖誕節,地點暫定南丫島!!
President Alan Pong 唔該做統籌呀~~~~
其他莊員唔該蒲頭!!!!!
因為我呢個vp 已經唔係好記得……. 大家既posts….. XDDDDDD
 — with Alan Pong and 5 others.