Weber/ Education

不如在這兩個月重看Weber… 當然不只重看… 仲要加看…

看看是否真的有idea 說服英姑?

其實… 佢想我點說佢?

但係如果說唔到… 咁就要做番教育ga wor…

(哈哈! 好似實得咁! 咁我又覺得確係實得wor… 係唔係Jap Soc 的A 感動到佢?)

時間只容許我看weber or education…

點揀好???

Education 係我最concern 的topic… Weber 係我最愛最愛的社會學家!

仲有Wor… Weber 可以同右使傾wor…

超荀~~~

觀塘WOR… 近到呢…

牛記波鞋… 唔使裝身Wor!!

十點開工… 九點起身都可以慢慢出門…

係邊搵wor…

貪玩

一聽到部聚消息,就開心得傻了!

哈!! 如此積極的雀躍的部主…

俾我玩埋呢鋪啦!!

不過… 今次會唔會變左… UC 聚呢?