Chur…

個meeting 原來係個喜劇~~ 十級搞笑!

我地個系有盈餘,原來係因為唔使出兩個大粒佬既糧!

um… 師生戀… 原來可以好大件事…

chur~~ 佢竟然自己走埋黎同我傾wor!!!! 咁即係唔使驚啦~~ 哈哈!